Skip to content
Sök

Medlemskapet

Medlemskapet

När du blir medlem i KFUM Norrköping

bidrar du till att barn och unga får en meningsfull sysselsättning.

När du blir medlem antingen centralt i föreningen eller via någon av föreningens sektioner, så innebär det också att du aktivt tar ställning för KFUM Norrköpings värdegrund och vision. Medlemskapet är en förutsättning för deltagande i någon av föreningens verksamheter.

I KFUM Norrköpings finns det en medlemsavgift och ett medlemskap, det är samma medlemskap oavsett vilken verksamhet/sektion du är aktiv i.

Medlemskapet kostar bara 100 kronor per kalenderår.

Ditt medlemskap

Som medlem i KFUM Norrköping blir du en del av Norrköpings bredaste förening, med 15 ideella verksamheter, flera kommunala uppdrag, lägerverksamhet, och ett starkt samhällsansvar.

Du får också en rad förmåner, här är ett urval:

 • Du får rabatt på våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf och Segway.
 • Du får möjlighet att delta på inspirationsföreläsningar om spännande ämnen.
 • Du får möjlighet att ansöka om fonder och stipendier.
 • m.m….

Ledare

Ledare är den som fått ett ledaruppdrag tilldelat av en sektionsstyrelse eller föreningens styrelse, är förtroendevald i föreningen, eller innehar ett arvoderat uppdrag.

Som ledare har du naturligtvis tillgång till alla medlemsförmåner, men du får även:

 • tillgång till fler och mera avancerade utbildningar via KFUM Norrköping
 • större rabatt på våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf, beachplaner, frisbee och Segway
 • m.m….

Utbildningar

Som medlem och ledare i KFUM Norrköping får du tillgång till flera av föreningens utbildningar. Läs mer nedan.

Utbildning

Safe Space

Safe Space är en digital barnskyddsutbildning för ledare och andra föreningsaktiva inom KFUM-rörelsen. Syftet med utbildningen är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen. Målet är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp. Safe Space tar avstamp i KFUMs värdegrund, barnkonventionen, diskrimineringslagen och teorier kring våld och våldsförebyggande arbete.

Enligt ett beslut som togs på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space eller motsvarande barnskyddsutbildning obligatorisk för alla KFUM-ledare. Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildning

Helheten

Som ledare i KFUM får du helheten!

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM-rörelsen i Sverige heter Helheten och består av sex olika utbildningar. Vi i KFUM Norrköping anordnar regelbundet utbildningar i George och Williams, t.ex. under Utbildningsveckan. Är du intresserad av att genomföra utbildningen, kontakta kansliet. 

Vi vill att både du som ledare och de du leder ska växa och bli trygga individer. Vi tror att du som ledare behöver verktyg för hela uppdraget, en helhet med body, mind och spirit. Är du tex. idrottsledare eller scoutledare så behöver du redskapen för att träna och anpassa övningar efter individernas behov och utveckling. Du behöver redskap för att få människorna att växa och bli trygga i gruppen och i sig själva. Du behöver redskap för att prata om värderingar och om allt det där som inte är så lätt kring ledarskapet.

Helheten i KFUM har två huvudsakliga fokusområden:

 • Ledarskap & personlig utveckling
 • KFUM

Om vi kombinerar KFUM utbildningar med utbildningar anpassade för den specifika verksamheterna får du som ledare en helhet som ger dig ett brett stöd i ditt ledarskap.

Fonder och stipendium

Inom KFUM Norrköping finns det flera fonder och stipendier att söka. Vill du ha hjälp med att göra en ansökan, kontakta oss på kansliet@kfum-norrkoping.se.

Hedersmedlem

Hedersmedlem utnämns av föreningens årsmöte efter förslag från föreningens styrelse. Hedersmedlem väljs man till livet ut.

Allt det som gäller medlemmar och ledare gäller också hedersmedlem, plus:

 • fritt medlemskap i KFUM Norrköping livet ut
 • att fritt (personligt) använda våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf m.m.

Du får också ta emot ett diplom som bekräftelse på ditt hedersmedlemskap.