Skip to content
Sök

Medlem

Medlemskapet

När du blir medlem i KFUM Norrköping

Bidrar du till att barn och unga får en meningsfull sysselsättning.

När du blir medlem antingen centralt i föreningen eller via någon av föreningens sektioner, så innebär det också att du aktivt tar ställning för KFUM Norrköpings värdegrund och vision. Medlemskapet är en förutsättning för deltagande i någon av föreningens verksamheter.

I KFUM Norrköpings finns det en medlemsavgift och ett medlemskap, det är samma medlemskap oavsett vilken verksamhet/sektion du är aktiv i.

Medlemskapet kostar bara 100 kronor per kalenderår.

Ditt medlemsskap

Medlemskapet i KFUM Norrköping är nyckeln till ditt deltagne i föreningen. Medlemskapet öppnar också upp flera möjligheter inom Norrköping, Sverige och världen! Möjligheterna för dig att växa som individ inom KFUM är nästan oändliga.

Välkommen

Utbildning

Som ledare i KFUM får du helheten!

Vi vill att både du som ledare och de du leder ska växa och bli trygga individer. Vi tror att du som ledare behöver verktyg för hela uppdraget, en helhet med body, mind och spirit. Är du tex. idrottsledare eller scoutledare så behöver du redskapen för att träna och anpassa övningar efter individernas behov och utveckling. Du behöver redskap för att få människorna att växa och bli trygga i gruppen och i sig själva. Du behöver redskap för att prata om värderingar och om allt det där som inte är så lätt kring ledarskapet.

Helheten i KFUM har två huvudsakliga fokusområden:

  • Ledarskap & personlig utveckling
  • KFUM

Om vi kombinerar KFUM utbildningar med utbildningar anpassade för den specifika verksamheterna får du som ledare en helhet som ger dig ett brett stöd i ditt ledarskap.

Fonder och stipendium

Inom KFUM Norrköping finns det flera fonder och stipendier att söka. Vill man ha hjälp med att göra en ansökan så får man gärna kontakta oss på kansliet@kfum-norrkoping.se.

Föreningsdokument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.