Skip to content
Sök

Våra ledare

Ledare är den som fått ett ledaruppdrag tilldelat av en sektionsstyrelse eller föreningens styrelse, är förtroendevald i föreningen, eller innehar ett arvoderat uppdrag.

Inom KFUM Norrköping har vi många olika verksamheter och därmed också många olika sorters ledare. I våra sektioner har vi ideella ledare inom idrott, hjälpverksamhet, scouting, spel m.m. Vi har också ledare som jobbar med verksamhet i Folkparken och på Breviks lägergård under sommaren.

Utbildningen Safe Space är obligatorisk för alla ledare inom KFUM. Vi strävar också efter att så många som möjligt genomgår George, som är första delen av Helheten.

Alla ledare ska årligen visa upp utdrag ur belastningsregistret.

Vill du bli ledare?

Många av våra verksamheter söker ideella ledare. Kontakta kansliet om du är intresserad.

Utdrag ur

belastningsregistret

Beställ registerutdrag

Ett av KFUM:s viktigaste uppdrag är att skapa trygga mötesplatser där alla, inte minst unga, kan utvecklas till sin fulla potential. För många är KFUM:s verksamheter därför en trygg plats att landa på, ett andningshål i vardagen eller en plats där man kan få vara sig själv. Det får aldrig förändras.

Sedan 1 januari 2020 ska alla föreningar som är anslutna till RF kontrollera utdrag ur belastningsregistret för sina ledare, och enligt beslut från KFUM Norrköpings huvudstyrelse, ska detta gälla ledare och förtroendevalda i alla sektioner inom föreningen, även de som inte är anslutna till RF. Det här är ett sätt för oss att säkerställa att våra mötesplatser förblir trygga.

Vi begär in utdrag 442.14, ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. På polisens webbplats kan du läsa mer om registerutdrag.

Nu går det att beställa registerutdrag till din digitala brevlåda och sedan skicka till oss som pdf. Läs mer om digitalt registerutdrag.

Det går också bra att beställa som fysisk post och då ska originalet sedan visas upp för personal på kansliet:

  • Kom in och lämna under våra öppettider.
  • Lämna i vårt postfack på kansliet, när kansliet är stängt. Postfacket hittar du om du går rakt fram till stora hallen och till vänster efter trappan. Om ytterdörren är låst går det bra att lämna i postlådan till höger om ytterdörren, men då i ett kuvert tydligt märkt med att det ska till KFUM.
  • Posta till oss på nedanstående postadress.

Att: Ledare
KFUM Norrköping
Norra Promenaden 108
602 18 Norrköping

Kontakta gärna oss på kansliet om du har några frågor.