Skip to content
Sök

Årsmöte KFUM Norrköping

del 1 & del 2

Våren

Del 1

Årsmötet, del 1 genomförs i april månad och där tas alla framåtriktade beslut, såsom verksamhetsplan, budget samt val.

Del 1 var den 26 april 2023 på Idrottens hus.

Datum: 26 april 2023
Mötet börjar: kl 18.00
Plats: Idrottens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Handlingar uppdaterade senast: 26 april 2023
Lösenord: KFUM

Hösten

Del 2

Årsmötet del 2 genomförs i september månad och där hanteras det som varit, beslut om verksamhetsberättelse och bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen som lämnade vid årsmöte del 1.

 

Datum: 27 september 2023
Mötet börjar: 18.00
Plats: Idrottens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Anmälan senast 20 september till: kansliet@kfum-norrkoping.se (ange ev specialkost)
Handlingar uppdaterade senast: 13 september
Lösenord: KFUM

 

Valberedningen

Utvecklas med KFUM?

Jobba i KFUM Norrköpings styrelse!

Känner du någon eller är du intresserad av att påverka riktningen för Norrköpings bredaste barn och ungdomsförening? Kontakta valberedningen nu!

valberedningen@kfum-norrkoping.se