Skip to content
Sök

Utbildning

Som medlem och ledare i KFUM Norrköping får du tillgång till flera av organisationens utbildningar. Vi strävar efter att alla våra ledare ska gå Safe Space och George (som är första delen av Helheten).

Utbildning

Safe space

Safe Space är en digital barnskyddsutbildning för ledare och andra föreningsaktiva inom KFUM-rörelsen. Syftet med utbildningen är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen. Målet är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp. Safe Space tar avstamp i KFUMs värdegrund, barnkonventionen, diskrimineringslagen och teorier kring våld och våldsförebyggande arbete.

Enligt ett beslut som togs på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space eller motsvarande barnskyddsutbildning obligatorisk för alla KFUM-ledare. Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildning

Helheten

Som ledare i KFUM får du helheten!

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM-rörelsen i Sverige heter Helheten och består av sex olika utbildningar. Vi i KFUM Norrköping anordnar regelbundet utbildningar i George och Williams, t.ex. under Utbildningsveckan. Är du intresserad av att genomföra utbildningen, kontakta kansliet. 

Vi vill att både du som ledare och de du leder ska växa och bli trygga individer. Vi tror att du som ledare behöver verktyg för hela uppdraget, en helhet med body, mind och spirit. Är du tex. idrottsledare eller scoutledare så behöver du redskapen för att träna och anpassa övningar efter individernas behov och utveckling. Du behöver redskap för att få människorna att växa och bli trygga i gruppen och i sig själva. Du behöver redskap för att prata om värderingar och om allt det där som inte är så lätt kring ledarskapet.

Helheten i KFUM har två huvudsakliga fokusområden:

  • Ledarskap & personlig utveckling
  • KFUM

Om vi kombinerar KFUM utbildningar med utbildningar anpassade för den specifika verksamheterna får du som ledare en helhet som ger dig ett brett stöd i ditt ledarskap.