Skip to content
Sök

Information om personuppgifter

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att KFUM Norrköping ska kunna bedriva verksamhet i enlighet med vårt ändamål behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

KFUM Norrköping behandlar personuppgifter för att:

  • administrera aktiviteter och verksamhet
  • kommunicera med medlemmar och övriga intresserade om möjligheter, påverkansfrågor och annan värdefull information
  • rapportering av medlemsstatistik och verksamhet till myndigheter och studieförbund
  • hantera ekonomiska transaktioner (t.ex. arvoden, löner, gåvor m.m.)
  • etablera avtal och samarbeten med externa parter
  • dokumentera viktig information för rörelsen (årsmöten, styrelsemöten m.m.)
  • samla in gåvor och bidrag till verksamheten i Sverige och internationellt