Skip to content
Sök

Styrelse och Utskott

Föreningens huvudstyrelse

Hur fungerar styrelsen?

I KFUM Norrköping finns det en styrelse. Föreningens styrelse ansvarar för hela föreningen. Föreningen driver många olika verksamheter på många olika sätt. Sektionerna är ideellt drivna och fungerar tack vare våra medlemmars enorma engagemang. I varje sektion finns en sektionsstyrelse som i sin tur ansvarar för den aktuella verksamheten. Varje sektionsstyrelse väljs av sektionsårsmötet. Rösträtt vid sektionsårsmötet tillkommer föreningsmedlem som erlagt fastställd medlemsavgift till föreningen innevarande kalenderår, och verksamhetssavgift till sektionen föregående verksamhetsår.

Utöver våra sektioner driver vi också en rad andra verksamheter, i form av bolag eller kommunsamarbeten, men alla med vår starka värdegrund och vision i fokus.

Föreningens

stadgar

Styrelsen KFUM Norrköping 2024/25