Skip to content
Sök

Fonder och stipendier

Inom KFUM Norrköping finns det flera fonder och stipendier att söka. Vill man ha hjälp med att göra en ansökan så får man gärna kontakta oss på kansliet@kfum-norrkoping.se.

Våra fonder och stipendier

  Stellan Palms gåva 2002 till KFUM Norrköping, som också är förvaltare, ska användas för att bistå ungdomar som på grund av missbruk, brottslighet eller annat behöver stöd för att återföras till samhället.

  När KFUM Norrköping finner behov föreligga att med hjälp av medel från fonden stödja ungdom, skall ansökan härom prövas av Ekonomiutskottet, som även i övrigt skall besluta om förvaltning av gåvan.
  Norrköping den 20/6 2002

  Stellan Palm

  Din personliga stipendieansökan från Axels Fond skall vara kommittén tillhanda senast den 15 april respektive den 15 oktober. Du ska ha varit medlem i KFUM Norrköping minst 1 (ett) år och skall användas av dig personligen för en resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder, även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.

  En redovisning av din resa vill vi gärna att du genomför och levererar till Huvudstyrelsen.

  Janne Sjögrens fond administreras tillsammans med hans familj och ligger många KFUM:are varmt om hjärtat då Janne var en stark kraft inom KFUM Norrköping.

  Fonden har till uppgift att främja unga ledare inom föreningslivet som utfört extra ordinära insatser. Första stipendiet kommer att delas ut den 15:e oktober 2017 och kommer därefter delas ut årligen till minne av Janne Sjögren som hastigt avled den 15:e oktober 2016. Ansökan tas emot löpande och skickas till christoffer@hsgroup.se. Stipendiaten får vara max 35 år gammal. I ansökan bör du få med:
  • Beskrivning av personen • Beskrivning av personens insats för föreningslivet • Kontaktuppgifter

  Norrköping den 15/10 2016

  Christoffer Sjögren   Maud Sjögren   Tomas Volavka   Anders Lidstedt
  Vill du bidra till Janne Sjögrens Minnesfond? Sätt in valfritt belopp på BG 5154-7248