Skip to content
Sök

Om Oss

KFUM Norrköping är en del av en världsomspännande rörelse som brukar räknas som världens största ungdomsrörelse, med ca 70 miljoner medlemmar. Verksamheterna skiljer sig åt, men allt bygger på samma ideologiska idé – att utveckla och stärka unga människor i deras personliga utveckling.

KFUM Norrköping är en del av KFUM Sverige, en nationell rörelse med över 45 000 medlemmar.

KFUM Norrköping leds av en huvudstyrelse med ett gäng underliggande utskott. Våra verksamhetssektioner har egna styrelser och egna ekonomier, men svarar till KFUM Norrköpings huvudstyrelse.

Våra Värderingar

  Unga Människor

  Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse.

  Mötesplatser

  Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor.

  Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUMs grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan.

  Utveckling genom ansvar

  Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

  Aktuella Behov

  Vi vill tillfredställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en kan finna något som känns meningsfullt och tilltalande.

Vår historia

KFUM är en del av två av världens största och äldsta ungdomsrörelser. Historien börjar redan i mitten av 1800-talet i ett samhälle mycket olikt det vi upplever i Sverige idag. Den ursprungliga idén har dock visat sig överleva och organisationens förmåga att förändras med tiden har gjort KFUM till en viktig samhällsaktör i många länder fram till idag.

Starten

YMCA (KFUM) grundades i London 1844. England präglades av sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor, fattigdom och slum. Ett 22-årigt affärsbiträde vid namn George Williams ville göra något åt de problem han såg. George och 11 av hans vänner startade Young Men’s Christian Association (YMCA), en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. Organisationens ambition att möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid.

Rörelsen blev snabbt känd över hela England och 1855 bildades YMCAs världsförbund. Samma år startade också de engelska kvinnorna, med Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts i spetsen, sin motsvarighet – YWCA.

Till Sverige

George Williams idé spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUK-föreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och i mitten av 1900-talet ledde tankar om effektivisering och rationalisering till diskussioner om en sammanslagning. 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

KFUM idag

Idag engagerar KFUM ca 45 000 människor i Sverige i drygt 150 föreningar. Vi håller på med all typ av verksamhet som låter unga människor växa och må bra. Vi är del av två världsrörelser som har vuxit till att involvera ca 70 miljoner människor i över 130 länder.