Skip to content
Sök

Strömvillans fritidsgård

Strömvillans Fritidsgård

Strömvillans Fritidsgård var Norrköping kommuns enda Föreningsdrivna fritidsgård med KFUM Norrköping som huvudman.
Vi hade öppen 10 – 12 års verksamhet, kvällsverksamhet för 12 år och uppåt och integrerad KTT verksamhet.
Verksamheten KFUM drev på Strömvillan var HBTQI-certifierad.

KFUM och Strömvillan

Sedan 1977

Efter 45 år på Strömvillan lämnade vi huset den 30/6 2022.
Sedan 1977 har vi träffat ungdomar från stadens alla hörn – många underbara minnen och människor har formats på Strömma!

Strömvillan har under alla dessa år varit en plats där ungdomarnas engagemang och rättigheter stått i fokus. En trygg plats att umgås på, så väl som en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd.

Det är med stor sorg vi tar detta farväl!