Skip to content
Sök

Starta en ny sektion

KFUM Norrköping samlar många olika typer av verksamheter i samma starka organisation. Vi ser gärna att ännu fler vill bli en del av vår förening och vi välkomnar flera olika sorters verksamheter. Läs mer nedan om du är intresserad av att starta en sektion.

 

Struktur

KFUM Norrköpings huvudförening fungerar som en paraplyförening som samlar relativt självständiga sektioner under sig. Varje sektion håller på med en egen typ av verksamhet, där exempel på sektioner är scouting, innebandy, hjälparbete m.m. Alla sektioner tillsammans utgör KFUM Norrköping, och även om sektionerna är relativt skilda åt i t ex ekonomi och verksamhet så gör vi mycket tillsammans! Vi har många gemensamma aktiviteter och mötesplatser som knyter oss samman, och framför allt så förenas vi i vår KFUM-anda och vår vilja att skapa bra verksamhet som skapar mening för stunden och framtiden!

Hur går det till?

Är du intresserad av att starta ny ungdomsverksamhet i Norrköping? Det kan vara sport, spel, äventyr, utbildning eller vad som helst. Kanske är KFUM Norrköping en bra gemenskap för denna nya verksamhet? Vi är alltid öppna för att välkomna nya verksamheter i vår gemenskap. Som sektion i KFUM Norrköping har man många förmåner, som till exempel kanslihjälp, tillgång till lokaler och möjlighet att använda föreningens fordon. Att vara en sektion innebär dock såklart också förpliktelser. Vi förväntar oss att alla våra sektioner deltar aktivt i vårt gemensamma arbete i verksamhet och i styrande organ. Vi ställer också krav på att alla våra sektioners verksamheter bedrivs i enlighet med vår värdegrund och efter våra gemensamma mål och visioner.

Är du intresserad av att bilda en sektion inom KFUM Norrköping?