Skip to content
Sök

Empowering
young entrepreneurs - sociala företag -

Ta ditt engagemang till nästa nivå med

sociala företag

Är du en samhällsentreprenör?

Är det möjligt att både tjäna pengar och samtidigt göra gott för människor likaså samhället i stort? Har du en idé eller en vilja att göra något bra för andra samt bidra till ett bättre samhälle?

Vi vill skapa en mötesplats för unga som vill driva sociala företag.

KFUM Norrköping – Empowering young entrepreneurs!

Du vet själv vad du brinner för!

Brinner du för att främja djur och natur, motverka mobbning, främja hälsa, glädje och gemenskap genom musik eller idrott. Skapa verksamhet som påverkar och förändrar samhället, bidrar till utvecklingen lokalt, nationellt eller globalt?

Målet är att sociala företag drivs av människor som på olika sätt vill förändra världen eller det samhälle de verkar i. Kort sagt, samhällsnytta är den främsta drivkraften och de återinvesterar vinsten i samma syfte. Ganska ofta styrs och ägs de demokratiskt.

Vad är det?

Socialt entreprenörskap eller samhällsentreprenörer

Exempelvis: Starta rockband tillsammans i syfte att sprida kultur, driva ungdomsaktiviteter för att gynna integration, starta en festival för att sprida glädje, skapa aktiviteter mot hemlöshet, osv. – det du brinner för!

En mötesplats för Sociala företag

Mot bakgrund av det genomför nu KFUM, i samverkan med Coompanion Östergötland, en förstudie om en potentiell arvsfondsansökan. Det betyder att vi vill undersöka hur stort intresset är för att ingå i ett projekt för samhällsentreprenörer? Projektidén utgår från utbildning och andra aktiviteter inom socialt entreprenörskap för unga människor. Därför har vi ett antal frågor till dig som är nyfiken på att delta i projektet! Se enkäten längst ner.

Mötesplatsen

Utbildning & nätverk

Skulle du vara intresserad av att delta i ett fördjupat stödprogram/mötesplats för socialt entreprenörskap? Exempelvis delta i återkommande utbildningsträffar/workshops, seminarier/webinarier, studiebesök, enskilda rådgivningar med mera.

Kompetensen hämtar vi från samarbetspartner inom socialt företagande och lokala företagare.

För att sammanfatta, vi ser möjlighet med inspiration, unika nätverk, helgläger, utbildningar och mycket mer.

Följ med på en resa från idé till grundläggande kunskaper för att förverkliga den!
Resultatet blir att mötesplatsen bidrar till att starta sociala företag och bygga nätverk.

Är du en samhällsentreprenör?

Fyll i och svara på några frågor i formuläret genom att klicka på knappen nedan för att fortsätta resan..