Axels fond

05 mars 2024

Axels fond är till för dig som vill resa för att besöka en KFUK-KFUM-förening i ett annat land. Läs mer nedan om vad som gäller och hur du ansöker.

Ansökan till Axels Fond görs personligen och skall vara kommittén tillhanda senast den 15 april respektive den 15 oktober. Du ska ha varit medlem i KFUM Norrköping minst 1 (ett) år och medlet skall användas av dig personligen för en resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder, även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete, men kanske saknar förening på plats. Efter din resa ska en redovisning skickas till huvudstyrelsen.

Ansökan skickas till kansliet@kfum-norrkoping.se senast den 15 april.