Inbjudan Strategikonferens 9/3 2024

07 februari 2024

Vi följer upp planeringsdagen i december, där huvudstyrelsen, representanter från sektionerna och utbildningsgruppen deltog. Utifrån det vi prioriterade fram då, kommer dagen att bygga på de prioriteringarna och hur vi kan jobba vidare med dem. Detta kommer sedan att ligga till grund för huvudstyrelsens arbete med verksamhetsplanen som presenteras på årsmötet i april.

De 4 områden som vi kom fram till att jobba vidare med är följande:

  • Hur kan vi minska administrationen för sektionerna?
  • ETT KFUM NORRKÖPING – Hur når vi en gemensam föreningskänsla?
  • Utveckling av föreningen – Nya intäktskällor
  • Utveckling av Folkparken

Vi kommer naturligtvis även ha möjlighet att diskutera andra frågor som känns aktuella och relevanta.

Som en del i arbetet med minskad administration kommer vi presentera ett förslag på en ny Mandatbeskrivning för sektionerna, där det kommer att finnas en möjlighet att bedriva verksamhet utan de formella delarna med styrelse, årsmöte mm.

Valberedningen kommer också att finnas på plats för att ge möjligheten att nominera personer till huvudstyrelsen eller bara ställa frågor. Ni når dem redan nu via  valberedningen@kfum-norrkoping.se om du har förslag på bra personer till styrelsen.

Det är vi ALLA tillsammans som utgör KFUM Norrköping och vi tillsammans som ansvarar för föreningens framtid och utveckling. Vi pratar om vad det innebär att vara en del av en stor flersektionsförening som KFUM Norrköping och hur vi tillsammans kan stötta varandra och vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot varandra. Den syftar också till att vara ett forum för att föreningsaktiva ska träffas och lära känna varandra under intressanta diskussioner och trevliga former.

Datum och plats: 9 mars, DoSpace Innerstan, S:t Persgatan 99 (ingång bredvid Brödernas)
09.00 – 15.00 Vi hoppas att så många som möjligt har möjligheten att delta.

Målgrupp: Alla medlemmar i föreningen är välkomna!

Vi ser gärna att man kommer fler från samma sektion och gärna att fler ur respektive sektionsstyrelse har möjlighet att delta.

Anmälan: kansliet@kfum-norrkoping.se eller anmäl via sportadmin. (Strategikonferensen hittar du under rubriken Arrangemang.)

VÄLKOMNA önskar Styrelsen och Verksamhetsutskottet