Fonder

12 september 2022

Axels fond – för dig som vill resa och göra ett utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder. Ansökan görs personligen och ska vara kommittén tillhanda senast 15 oktober. För att kunna söka ska du ha varit medlem i KFUM i minst ett år. Maila din ansökan till kansliet@kfum-norrkoping.se.

Janne Sjögrens minnesfond – för unga ledare inom föreningslivet som utfört extra ordinära insatser. Ansökan tas emot löpande och skickas till christoffer@hsgroup.se. Stipendiaten får vara max 35 år gammal. I ansökan bör du få med:
• Beskrivning av personen
• Beskrivning av personens insats för föreningslivet
• Kontaktuppgifter

Mer om våra fonder.