Axels fond

21 mars 2022

Nu är det dags att söka stipendium ur Axels fond. Din personliga stipendieansökan skall vara kommittén tillhanda senast den 15 april. Du ska ha varit medlem i KFUM Norrköping minst 1 (ett) år och stipendiet skall användas av dig personligen för en resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder, även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.

En redovisning av din resa vill vi gärna att du genomför och levererar till Huvudstyrelsen. Maila din ansökan till kansliet@kfum-norrkoping.se.