Vaccinationsbevis december 2021

30 november 2021

På RF.se kan vi läsa om vaccinationsbevis – Länk
”Från den 1 december 2021 ska anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen

Hur påverkar det verksamheterna i föreningen?

Inom KFUM Norrköping har vi tagit fram följande handlingsplan och åtgärder from den 1/12.

Anordnas en offentlig tillställning som kan ha fler än 100 deltagare inomhus, exempelvis idrottstävling kräver vi vaccinationsbevis av deltagare (åskådare) som är 18 år eller äldre. Vid tex. en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

För att hämta ut ditt vaccinationsbevis besöker du covidbevis.se där du loggar in med din e-legitimation. https://covidbevis.se/
Där skapar du och laddar ner ditt bevis. Spara beviset i din mobiltelefon eller annan utrustning som är lätt att ta med för att sedan visa upp i entrén. Du kan givetvis även skriva ut ditt bevis på papper. På hemsidan covidbevis.se finns också ett avsnitt med frågor och svar gällande intygen.

Har du redan ett bevis, kontrollera att det fortfarande är giltigt. Du kan när som helst hämta ett nytt vaccinationsbevis på covidbevis.se, du behöver inte vänta tills giltighetstiden gått ut.

  1. För arrangör i föreningen ska det utses person/er som ansvarar för insläppet vid arrangemanget.
  2. Meddela kansliet@kfum-norrkoping.se minst 3 arbetsdag före arrangemanget var och när det sker samt vem som är ansvarig för arrangemanget.
  3. Begränsa entrén så att ni kan säkerställa att ingen åskådare (deltagare) kommer in utan att bli kontrollerad.
  4. Kontrollera att giltigt vaccinationsintyg samt att ID handling överensstämmer med person och bevis. Använd app av DIGG
  5. Kan inte giltigt intyg eller ID handling uppvisas får personen ej komma in.
  6. Efter arrangemanget rapportera antalet deltagare och hur många som ev. blivit avvisade till kansliet@kfum-norrkoping.se

Är du över 18 eller äldre behöver du:

Undantag
Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Dock så måste ett läkarintyg uppvisas som styrker att personen i fråga inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.

Tack för att du bidrar till trygga mötesplatser!
//KFUM Norrköping