KFUM-rörelsens högsta beslutande organ, ROM

01 oktober 2021

Riksombudsmötet (ROM) på Arenahotellet i Uppsala den 12-14 november 2021. ROM är en mötesplats och årsmöte där du kan träffa medlemmar från andra föreningar och där vi tillsammans arbetar framåt för ett ännu starkare KFUM i Sverige.

KFUM Norrköping deltar med en stark delegation på ROM och det finns fortfarande några platser kvar för den intresserade.

– KFUM Norrköping har 15 ombud, vi fyller dessa platser och tar med ytterligare några personer för att få en så stor representation som möjligt från föreningens olika delar. Vi ser gärna att ännu fler åker, även om alla inte kan vara ombud. Föreningen kommer att stå för kostnaden för alla som åker.

Den 6/10 kl 17.30-20.00 träffas vi för genomgång av handlingarna och för att kunna ge förslag till styrelsens möte den 13/10 för vad KFUM Norrköping ska ha som ståndpunkt i de olika frågorna. Vi träffas på Strömvillan och du anmäler ditt deltagande till kansliet.

https://kfum.se/wp-content/uploads/2021/10/ROM-handlingarna_2021.pdf

Riksombudsmötet 2021