Kallelse till KFUM Norrköpings årsmöte

22 augusti 2023

Onsdagen den 27 september 2023, kl.18.00
Idrottens hus,
Wilhelm Wibergs gata 170

Vid Idrottens hus finns endast ett fåtal parkeringsplatser, ett annat alternativ är att parkera längst ned på Torsten Fogelqvists gata där det är 24 timmars parkering.

KFUM Norrköping välkomnar dig på årsmöte del 2! På detta årsmöte hanteras det som varit, beslut om verksamhetsberättelse, bokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen som lämnade vid årsmöte del 1 tas.

Eventuella förslag från medlemmar att behandlas vid årsmötet lämnas till kansliet senast 6 veckor före årsmötet. Samtliga medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet och för att vara medlem i föreningen ska du ha betalat din medlemsavgift för 2023. Efter mötet bjuds det på förtäring.

Möteshandlingar och information kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor före mötet på vår webbplats: Årsmöte – KFUM Norrköping (kfum-norrkoping.se)

Anmälan till årsmötet, med eventuella matpreferenser, sker senast 20 september till: kansliet@kfum-norrkoping.se

Hjärtligt välkommen!