Skip to content
Sök

Barntrafikskola

BARNTRAFIKSKOLA

Sedan 1998 har KFUM Norrköping haft ett samarbete med Norrköpings Kommun där vi erbjudit undervisning för kommunens förskolor och förskoleklasser, även fristående verksamheter är välkomna. Undervisningen är finansierad genom kommunen.

I Barntrafikskolan i Folkets Park tränar vi rent praktiskt på hur man beter sig som gångtrafikant. Många väljer att först få ett besök på deras hemvist för att senare komma till Folkets Park för en praktisk uppföljning. Lektionstid ca 40 – 60 minuter, mycket beroende på gruppens storlek. Språksvårigheter med tolkning gör också att tidsåtgången varierar. 10-15 barn/grupp är lagom, men både större och mindre grupper förekommer.

Barnen får efter varje lektionstillfälle något att ta med hem, broschyrer och det allra viktigaste reflexer, den billigaste mest nödvändiga livförsäkring man kan ha.

Välkomna att höra av er till vårt kansli om ni har frågor om verksamheten eller vill boka en tid.

Hör av dig

Skriv till oss