Våra Värderingar

Våra Värderingar

Unga människor

Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse.

Mötesplatser

Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor. Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUMs grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan.

Utveckling genom ansvar

Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

Aktuella behov

Vi vill tillfredställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en kan finna något som känns meningsfullt och tilltalande.