Två viktiga datum – Strategikonferens och Årsmöte

Till alla medlemmar i KFUM Norrköping kommer här en kallelse till årsmötet och Strategikonferens.

Strategkonferensen är som vi meddelat tidigare den 13/3 och sker i år digitalt.
Konferensens schema och mer information hittar du via länk här i inlägget.

Målgrupp för konferensen: En bred representation från alla våra verksamheter.
o Ledare i huvudföreningen och sektioner och verksamheter
o Styrelseledamöter i huvudföreningen och sektionsstyrelser
o Bolagsrepresentanter och Breviksstiftelsen
o Intresserade medlemmar samt personal
Anmälan: På följande länk anmäler ni deltagande till konferensen.
Länk till konferensen skickas till alla sektionsstyrelser och anmälda deltagare.


Årsmötet del 1 kommer att genomföras den 28/4 kl18.00. Om det blir i fysisk på Strömvillan eller digitalt meddelas senare i samband med att mötets handlingar tillgängliggörs. Alla medlemmar är välkomna! (Rösträtt vid årsmötet tillkommer föreningsmedlem som erlagt fastställd medlemsavgift innevarande år, samt hedersmedlem. Närvaro och yttranderätt i övrigt tillkommer de personer årsmötet beslutar.)