ROM 2019 i Örebro

8-10 november är det dags för 2019 års ROM som arrangeras av KFUM Örebro.

ROM 8-10/11 i Örebro

Hej på er!

Den 8-10/11 är det dags för KFUM-rörelsens högsta beslutande organ, ROM. Efter succén med vårt eget arrangemang 2017 är det nu dags för KFUM Örebro att arrangera ROM.

I år har tyvärr Riksförbundet och KFUM Örebro pga av lokalernas kapacitet bestämt att enbart ombud får vara på plats, vilket är oerhört tråkigt då vi hade som ambition att åka med en stor delegation till Örebro. Dock har KFUM Norrköping 15 ombud, så vi ska naturligtvis fylla dessa platser och få en så stor representation som möjligt från föreningens olika delar. Föreningen kommer att stå för kostnaden för alla ombud som åker.

För att vi ska vara så förberedda som möjligt så har styrelsen bildat en arbetsgrupp bestående av Magnus Toresand och Lisa Larnemark Schultzberg från styrelsen och Adam Westerholm från kansliet.

Vi har satt ihop en tidplan för föreningens arbete inför ROM enligt nedan.

Vi vill gärna nu få in intresserade från hela föreningen som vill vara ombud på ROM i Örebro. Så ni i respektive styrelse/verksamhet som får detta/läser detta på hemsidan/FB, fundera på om det finns någon ni tycker passar att representera KFUM Norrköping och så se till att hen får denna information. Eller så är du själv kanske intresserad. Du som är intresserad, anmäl ditt intresse till magnus.toresand@kfum-norrkoping.se

Förutsättningar

Motioner (förslag) ska vara styrelsen tillhanda 10 veckor innan mötet (30/8)

Alla övriga handlingar ska finnas tillgängliga 6 veckor innan (27/9)

Vår tidplan

Juni                Första utskick till sektionerna om ombud till ROM/Publicera på hemsidan

Aug                Påminnelse utskick till sektionerna om ombud till ROM

14/8              Styrelsebeslut om vilka som ska vara ombud

17/8              Arbetsdag med skarpa förslag till motioner och stadgeändringar (alla välkomna)

21/8              Anmälan till ROM öppnar

30/8 (senast) Skicka in motioner

6/10              Genomgång av riksstyrelsens förslag och andra föreningars motioner

23/10            Styrelsebeslut om vad vi ska tycka i de olika frågorna

19/10            Genomgång med alla ombud och övriga intresserade inför ROM

 

Länk till riksförbundets hemsida angående ROM

http://dev.kfum.se/rom/

 

Magnus Toresand               Lisa Larnemark Schultzberg                     Adam Westerholm