ROM 12-14/11 i Uppsala

Hej på er!

Den 12-14/11 är det dags för KFUM-rörelsens högsta beslutande organ, ROM. På föregående ROM 2019 i Örebro var vi en stor delegation från KFUM Norrköping med 15 ombud. Naturligtvis tänker vi att vi är minst lika många denna gång.

KFUM Norrköping har 15 ombud, så vi ska naturligtvis fylla dessa platser och få en så stor representation som möjligt från föreningens olika delar. Vi ser gärna att ännu fler åker, även om alla inte kan vara ombud. Föreningen kommer att stå för kostnaden för alla som åker.

För att vi ska vara så förbereda som möjligt så har styrelsen bildat en arbetsgrupp bestående av Magnus Toresand, Alexandra Ringius Hård och Anna Benckert.

Vi har satt ihop en tidplan för föreningens arbete inför ROM enligt nedan.

Vi vill gärna nu få in intresserade från hela föreningen som vill vara ombud/deltagare på ROM i Uppsala. Så ni i respektive styrelse/verksamhet som får detta/läser detta på hemsidan/FB, fundera på om det finns någon ni tycker passar att representera KFUM Norrköping, så se till att hen får denna information. Eller så är du själv kanske intresserad. Du som är intresserad, anmäl ditt intresse till magnus.toresand@kfum-norrkoping.se

Förutsättningar

Motioner (förslag) ska vara riksstyrelsen tillhanda 10 veckor innan mötet (3/9)

Alla övriga handlingar ska finnas tillgängliga 6 veckor innan (1/10)

Vår tidplan

Juni               Första utskick till sektionerna om ombud till ROM/Publicera på hemsidan

Aug               Påminnelse utskick till sektionerna om ombud till ROM

Aug               Arbetsdag med skarpa förslag till motioner och stadgeändringar

18/8              Styrelsebeslut om vilka som ska vara ombud och motioner

3/9 (senast)  Skicka in motioner

Okt                Genomgång av riksstyrelsens förslag och andra föreningars motioner

13/10            Styrelsebeslut om vad vi ska tycka i de olika frågorna

Okt/nov        Genomgång med alla ombud och övriga intresserade inför ROM

 

Länk till riksförbundets hemsida angående ROM

https://kfum.se/for-foreningar/rom/

 

Magnus Toresand              Alexandra Ringius Hård                           Anna Benckert