Öppet brev till alla medlemmar i KFUM Norrköping

Hej alla KFUM medlemmar

Sedan jag började den 1 december har jag haft uppdraget att tillsammans med Carl Bäckström och Lisa Larnemark Schultzberg titta på hur skapar vi de bästa förutsättningarna för en sammanslagen personalorganisation för KFUM Norrköping och Breviksstiftelsen.

Som ni alla vet har Brevik under alla år drivits av sig själva i sin egen personalorganisation och med sin egen styrelse. KFUM Norrköping har haft en stark och driftig ledning och man har sedan 70–80 talet drivit sina egna verksamheter och drivit ”sin egen” kursgård på Skogsgården. Det har funnits samarbete och visst utbyte av tjänster men inte på den nivån som vi nu skall försöka skapa.

Det vi tänker är att hur kan man effektivisera en sammanslagen organisation och finna synergieffekter men ändå försöka modernisera och utveckla våra verksamheter.

Vi har många viktiga verksamheter som tillsammans skall skapa möjligheter för att så många barn och ungdomar i Norrköping som möjligt skall kunna vara en del av ett sammanhang och känna sig inkluderade i någon del av den fina verksamhet som föreningen bedriver. Vi vill att Brevik skall vara lika viktig för föreningen som Folkparken eller Strömvillan är, och lika självklar som Skogsgården eller KFUM Hallen alltid har varit för medlemmarna eller sektionerna.

För att skapa den nya sammanslagna organisationen beslutade styrelsen i november/december att den nya ledningsgruppen skall bestå av undertecknad som ny föreningschef, Lisa Larnemark Schultzberg och Carl Bäckström.

Carl Bäckström skall i sin nya roll som utvecklings- sälj och marknadschef koordinera alla verksamheters marknadsföring och säljinsatser samtidigt som han skall försöka lyfta blicken och se vad vi som förening ytterligare skulle kunna se som möjliga utvecklingsidéer eller planer.

Lisa Larnemark Schultzberg skall i sin nya roll som verksamhetschef ytterst ansvara för våra verksamheter Brevik, Strömvillan, Folkparken, Skogsgården och Stadium Sports Camp.

Till Lisas hjälp för att lösa denna uppgift har vi tänkt att ha fyra verksamhetskoordinatorer. Det är Hanna Petersson som skall ansvara för Brevik, Adam Westerholm som ansvarar för Stadium Sports Camp, utbildningar, delansvarig i Brevik och jobbar med lovlägerverksamhet. Anders Lidstedt skall ansvara för Folkparken och Skogsgården och slutligen Ellen Larsson som ansvarar för Strömvillan.

Utöver dessa tjänster så skall vi ha verksamhetsledare (Annette Wiström, Belma Krnjic, Hussein Abdulkarim, Ronja Kyndel) som driver och utvecklar verksamheten på Strömvillan, vi kommer dessutom att anställa minst en personal till Strömvillan för den verksamheten är så viktigt för KFUM. Vi behöver en köksansvarig (Nune Thunlind) som ansvarar för kök, mat och städning på Brevik. Dessutom har vi föreningens alltiallo, Michael Höggren, som får en ny roll som dels innebär att hjälpa Anders i Folkparken, dels fortsätta utveckla föreningens IT och datorhantering men framförallt kommer Micke att vara ansvarig för den första och viktiga löpande kontakten med alla sektioner. Vi vill bli bättre på att vara nära sektionerna och lyssna av behovet från sektionerna i alla möjliga och omöjliga frågor. Sedan skall Micke förmedla eventuella uppdrag, tjänster, beslut eller tankar vidare till den det berör på kansli eller i verksamheten.

Som några har hört och som ni ser ovan så finns det också tjänster och roller som kommer att förändras och tillochmed försvinna. Vi kommer inte att ha kvar rollen som husmödrar på Strömvillan, Annevie Lindegren går i pension den 30 juni och tyvärr medför förändringen att Gunilla Agesved är uppsagd med ett års uppsägningstid. Vi vill modernisera och effektivisera rollerna på kansliet och kommer anställa en ny ekonomiansvarig som skall ansvara för bokföringarna och boksluten för KFUM, Brevik och Äventyrsgolfen (Näab). Till denna helhetsroll har vi bedömt att den kompetens som krävs tyvärr inte fanns i organisationen. På samma sätt söker vi en ny administratör som kan vidareutveckla hela föreningsadministrationen, inklusive Breviks bokningar och administration samt Näab. Även till denna roll söker vi en medarbetare utanför den befintliga personalen. Därmed har vi tvingats till några tuffa beslut att säga upp Helén Luks, Judy Karlsson och Eddie Brown. Inga lätta beslut men ändå tror styrelsen och ledningsgruppen att på sikt kommer detta bli bra för föreningen och för Brevik. Vi kan inte nog tacka er som nu kommer sluta inom omorganisationen. Det är många år ni lagt i föreningen och vi är er stort tack skyldiga. Förutom Annevie som snart går i pension så kommer ni andra finnas kvar hos oss ett år under er uppsägningstid och där är det ännu för tidigt att säga hej då.

Vi vill även tacka Agneta Torgrimsson som också går i pension från arbetet som vaktmästare på Brevik den 30 juni i år.

Finns det frågor, tankar och idéer står min dörr alltid öppen för er medlemmar. Hör gärna av er med ett samtal eller ett mail till mig.

Med varma hälsningar,

Niclas Westerdahl
Föreningschef
072-992 10 67

 

Scouter

Scouter

Badminton

Badminton

Baseboll

Baseboll

Bordtennis

Bordtennis

Fäktning

Fäktning

Frisbee

Frisbee

TRIX

TRIX

Innebandy

Innebandy

ALBA

ALBA

Volleyboll

Volleyboll

INTUS

INTUS

Volleybompa

Volleybompa

Lacrosse

Lacrosse

Manskör

Manskör

Brevik

Brevik

Norröner

Norröner

Starta sektion?

Starta sektion?