Nyhetsbrev november 2020

Många av oss hade hoppats efter en relativt lugn sommar och ingång på hösten, att våra verksamheter skulle kunna bli någorlunda normala igen. Men nu är julen på ingång och vi vet ju tyvärr att så inte var fallet, utan smittan i länet har ökat och vi har fått hårdare restriktioner. Då nu råden går från regionala till nationella råd, så fortsätter vi följa FHMs rekommendationer.