Nyhetsbrev från KFUM Norrköping

Nu är snart ett verksamhetsår till ända.

Det måste nog vara ett av de märkligaste och mest utmanande år föreningen haft i sin långa historia, både för ideella och personalen. Pandemin har satt djupa spår, både i verksamheten och i ekonomin och kommer så att göra även kommande verksamhetsår, även om vi har turen att vara bättre rustade än många andra föreningar.

Strategikonferensen är genomförd och det är härligt att se det engagemang som finns i föreningen. En del av frågorna som kom upp på konferensen finns med i den verksamhetsplan styrelsen lägger fram på årsmötet nästa vecka (du har väl anmält dig!) men den kommer främst att ligga till grund till nya möten under året, där vi fördjupar oss i enskilda frågor som kom fram på strategikonferensen, exempelvis en gemensam mötesplats.

En fortsatt viktig del i verksamhetsplanen är att jobba för att bli ETT KFUM Norrköping och det jobbet kommer att fortsätta under kommande år. Från i höst kommer vi förhoppningsvis kunna bjuda in till fysiska träffar, såsom ordförandeträffar och inte minst ett julbord att se fram emot.

Pandemiläget är fortfarande osäkert och nuvarande restriktioner gäller till den 3 maj och allt hänger nog på hur utvecklingen ser ut de kommande 2 veckorna, om vi får någon riktig verksamhet i sommar eller inte. Planen är iaf i full gång för sommarverksamhet, både i Folkparken och ute på Brevik och förhoppningsvis för er sektioner som har verksamhet i sommar. Från i höst hoppas vi verkligen att mycket av vår verksamhet kan återgå till någorlunda normal verksamhet.

Som sagt vi vill påminna om årsmötet 28/4 kl 18,00. Anmälan till kansliet@kfum-norrkoping.se snarast möjligt.

Är det något ni undrar över eller behöver hjälp med, tveka inte att höra av er till kansliet eller till styrelsen.

 

Magnus Toresand                                                        Niclas Westerdahl
Ordförande                                                                   Föreningschef
magnus.toresand@kfum-norrkoping.se                 niclas@kfum-norrkoping.se