Trygghetsarbete

Vi i KFUM Norrköping påbörjade våren 2018 ett arbete för att försäkra oss om att vår verksamhet är en trygg plats för alla att vara på. För att lyckas med den uppgiften har vi exempelvis tagit ett stort omtag gällande våra handlingsplaner, kring exempelvis sexuella övergrepp, skapat rutiner för hur vi kan säkerställa att alla våra ledare är lämpliga för verksamheten, och upprättat rutiner för en krisledning som kan träda i kraft i händelse av just kris.

Här hittar du flera av våra handlingsplaner, stöd för ledare som misstänker att någon i verksamheten far illa, och policys för hur vi jobbar med exempelvis polisregisterutdrag.

Det här är ett arbete som vi kommer att fortsätta arbeta med kontinuerligt och aktivt, för att se till att det alltid är relevant och användbart.

Vad gör jag om jag misstänker övergrepp?

Styrdokument för krisledning

Policy för avstängning av medlem

Policy för kontroll av belastningsregisterutdrag