För sektion och medlem

KFUM Norrköping är en stor förening med en massa olika typer av verksamhet. För att motverka att det blir rörigt och svårnavigerat har vi policys och riktlinjer som hjälper oss att bli det bästa vi kan vara.

Uppförandekod

Alkoholpolicy

Mandatbeskrivning för sektionerna

Policy för dagsverken

Blankett Egna Utlägg

Blankett Arvode