Föreningsdokument

KFUM Norrköping arbetar konstant för att utvecklas och bli bättre. En del i det handlar om att strukturera verksamhet, göra det enklare och tydligare för oss själva, våra sektioner och eventuella nya sektioner, att veta hur vi ska agera i vissa situationer. Till detta behövs planer och policys, och de samlar vi här.

Verksamhetsplan 2019-2020

Stadgar