Skip to content
Sök

Ditt Medlemskap

Vi i KFUM brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Info om Medlemsskap

 • Du blir en del av Norrköpings bredaste förening, med 15 ideella verksamheter, flera kommunala uppdrag, lägerverksamhet, och ett starkt samhällsansvar.
 • Du blir en del utav världens största ungdomsrörelse YMCA och världens största kvinnorörelse YWCA.
 • Du får rabatt på våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf och Segway.
 • Du får möjlighet att delta på inspirationsföreläsningar om spännande ämnen.
 • Du får möjlighet att ansöka om att delta i internationella utbyten och projekt.

 • Du får tillgång till utbildningar via KFUM Norrköping. Ex. utbildningspaketet Helheten som fokuserar på personligt ledarskap och personlig utveckling med grund i KFUMs värdegrund.
 • Du får tillgång till utbildningar via KFUM Östgötaregionen. Exempelvis kursen Emma som är en grundläggande ledarskapsutbildning. Ibland kombineras Emma med en skidresa i Sälen.
 • Du får tillgång till utbildningar via våra studieförbund Sensus och RF-SISU. Det kan exempelvis vara utbildningar i hållbart engagemang, psykisk hälsa, kost och träning, skademinimering, domarutbildningar eller annat som gynnar dig och den verksamhet du är med i.
 • Du får möjlighet att ansöka om fonder och stipendier.
 • Du får ett digitalt medlemskort som kan användas vid föreningens evenemang och aktiviteter samt möjlighet att nyttja ev. medlemsförmåner/erbjudanden.
 • Du får delta på och genomföra evenemang som tex, Valborg, midsommar, sportlovskul, och andra evenemang som har viktig samhällspåverkan. Du får också möjlighet att delta i föreningens sociala projekt.
 • Du får rösträtt på föreningens årsmöte, blir valbar till styrelsen och sektionsstyrelser och får möjlighet att påverka föreningens utveckling genom att skriva motioner till både sektionens årsmöte och föreningens årsmöte
 • Du får en grundförsäkring vid deltagande i verksamhet.

KFUM Norrköping

Ledare

Ledare är den som fått ett ledaruppdrag tilldelat av en sektionsstyrelse eller föreningens styrelse, är förtroendevald i föreningen, eller innehar ett arvoderat uppdrag. Alla ledare måste lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister minst vart annat år.

Allt det som gäller medlemmar gäller också ledare, plus:

 • Du får tillgång till fler och mera avancerade utbildningar via KFUM Norrköping och KFUM Östgötaregionen.
 • Du som idrottare får tillgång till utbildningar via ditt specialförbund.
 • Du får tillgång till utbildningar via KFUM Sverige. Exempelvis kursen Mary som är en avancerad utbildning i ledarskap och personlig utveckling. Mary hålls traditionellt i ett annat land.

 • Du får större rabatt på våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf, beachplaner, frisbee och Segway.
 • Du får möjlighet till rabatt och förmåner vid besök i andra länder med YMCA/YWCA verksamhet.
 • Du får rabatt vid hyra av föreningens lägergård Stora Skogsgården.

Du får tillgång till föreningens kansliservice, ett kansli som är öppet mån-fre och erbjuder mötesrum, utskriftstjänster, samordning av försäljningar, ekonomihantering, medlemsregister m.m. Du och din sektion får tillgång till stöd och hjälp från personal i föreningen med kompetens inom försäljning, föreningsutveckling, event, ekonomi, grafisk profil m.m.

Hedersmedlem

Hedersmedlem utnämns av föreningens årsmöte efter förslag från föreningens styrelse. Hedersmedlem väljs man till livet ut.

Allt det som gäller medlemmar och ledare gäller också hedersmedlem, plus:

 • Fritt medlemskap i KFUM Norrköping livet ut.
 • Att fritt (personligt) använda våra verksamheter i Folkparken såsom Norrköpings Äventyrsgolf m.m
 • Emotta ett diplom som bekräftelse på ditt hedersmedlemskap.

Information om personuppgifter

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att KFUM Norrköping ska kunna bedriva verksamhet i enlighet med vårt ändamål behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

KFUM Norrköping behandlar personuppgifter för att:

 • administrera aktiviteter och verksamhet
 • kommunicera med medlemmar och övriga intresserade om möjligheter, påverkansfrågor och annan värdefull information
 • rapportering av medlemsstatistik och verksamhet till myndigheter och studieförbund
 • hantera ekonomiska transaktioner (t.ex. arvoden, löner, gåvor m.m.)
 • etablera avtal och samarbeten med externa parter
 • dokumentera viktig information för rörelsen (årsmöten, styrelsemöten m.m.)
 • samla in gåvor och bidrag till verksamheten i Sverige och internationellt