Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 28 mars 2018 på kansliet.

Onsdagen den 28 mars hade vi årets tredje och det sista styrelsemöte innan Extra Årsmötet 25 april. (se länk för mer info). Vi hade denna gång planerat in tre Prioriterade punkter enligt nedan vilka alla handlade om Extra Årsmötet.

Föreningens Verksamhetsplan 2018-19
Utifrån vår långsiktiga Vision och Verksamhetsplan har vi jobbat med att ta fram en Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 2018-19. Vi har genomfört Ordförandeträff där vi bl a diskuterade föreningens styrkor-svagheter-hot och möjligheter. Helt klart är vi en förening med en mycket stor potential. Vi kommer jobba vidare och ha ett förslag till Verksamhetsplan 2018-19 klar att presentera innan Extra Årsmötet.

Budgetarbete
Utifrån de budgetunderlag vi har fått in från de olika kostnadsställena (Strömvillan, Folkparken, Skogsgården, Hallen osv) kommer vi göra en sammanställning för hela föreningen. Vi kommer även ta fram minst två områden där vi avser att göra en satsning för kommande verksamhetsår.

Kommande verksamhetsårs styrelse
Med redan två vakanta stolar inom nuvarande verksamhetsår och där ytterligare två ledamöter lämnar sina stolar till nya är vi endast fyra kvar från nuvarande styrelse. Det är mycket viktigt att valberedningen gör ett bra arbete och att Ni alla stöttar valberedningen i deras arbete så vi får fram en stark, framåtriktad och beslutsam styrelse även kommande verksamhetsår. Kontakta valberedningen direkt på: valberedningen@kfum-norrkoping.se Gruppen består av: Jesper Skogwik, Jenny Wonisch, Kerstin Wigren, Ludwig Nyström, Melina Karlsson, Rikard Cidh

Övriga punkter som togs upp var bland annat:

  • Vid redovisningen av föreningens ekonomi finns både plus- och minusposter mot budget. Men på totalnivå ligger vi med mot budget.
  • Implementeringen av föreningens nya redovisningssystem och rutinuppbyggnad går framåt. Vi har tagit in extern hjälp för att skynda på processen som tillsammans med befintlig personal gör ett bra arbete.
  • Norrköpings Äventyrsgolf för en dialog med Teniska kontoret att få riva nuvarande cafébyggnad på golfen och bygga upp en ny med anpassade utrymmen och toalett för parkens besökare och personal till hösten.
  • Folkparksutskottet jobbar för högtryck för att få klart med allt inför säsongsöppningen till Valborg.
  • På Skogsgården pågår även uppstart och finputsning till de första gästerna ska komma. Städdag planerad till den 2/4 och här kan ni se lite av resultatet.
  • Internationella utskottet har fått en praktikant från Palestina som ska vara hos oss till midsommar.

Information

  • Det finns fortfarande några platser kvar till sommarens Innebandy och Badminton läger på Stadium Sports Camp. Tipsa vänner och bekanta!
  • Det finns också många roliga aktiviteter att göra på Breviks lägergård i sommar.
  • Hyresbidraget för 2017-18 är utbetalt enligt tidigare information. Ansökan och riktlinjer om kommande års hyresbidrag följ länken.

Vid kåseritangenterna
Bengt Ydebäck
Vice ordförande