Ledigt jobb – Marknads- och eventansvarig på heltid

Vill du jobba med event och utveckla Segway Norrköping och Norrköpings Äventyrsgolf, samtidigt som du arbetar med hållbar finansiering av föreningsverksamhet och förbättrar vardagen för alla ideella i KFUM Norrköping?

KFUM Norrköping söker Marknads- och eventansvarig på heltid. I rollen arbetar du med föreningens vinstdrivande verksamheter genom det helägda AB. Du ansvarar också för att utveckla och uppfylla föreningens budget gällande sponsring och marknadsföring. I din tjänst samverkar du med föreningens alla verksamheter och personal för att uppfylla satta mål. Tjänsten innebär ett budget- och genomförandeansvar. Du kommer vara genomförare tillsammans med eventpersonal, som du kommer rekrytera och arbetsleda, samt samverka med föreningens sektioner för att nå målen. Tjänsten är underställd verksamhetschefen som också har personalansvaret. Du har en säljande och uppsökande roll där långsiktiga relationer och en djup förståelse för den ideella verksamhetens natur är avgörande. Kvälls- och helgarbete är en del av tjänsten och högsäsong för affärsverksamheten är maj-september. Hos KFUM Norrköping ingår du som en resurs i kansliets personalgrupp där självständigt arbete kompletteras med gemensamma arbetsuppgifter och möten i teamet. Du samverkar i genomförandet med ansvarig chef i Folkparken och Utvecklingskonsulenten. Föreningen har kollektivavtal genom Unionen och arbetsgivarorganisationen IDEA.

Dina uppgifter:
• att driva och utveckla Segway Norrköping samt delar av Norrköpings Äventyrsgolf.
• att driva och utveckla verksamhet med företagsevent, teambuilding, kalas etc.
• att etablera ett fungerande och affärsmässigt arbete med CSR/sponsring i föreningen.
• att vara aktiv på sociala medier med föreningens aktiviteter/event.
• att tillsammans med utvecklingskonsulenten marknadsföra och kommunicera samtliga verksamheter.
• att tillsammans med sektionerna skapa affärsmässiga kopplingar mellan den ideella och den vinstdrivande verksamheten.

Dina egenskaper:
• du har hög social kompetens.
• du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
• du kan arbeta självständigt, är målmedveten och har god administrativ förmåga.

Vi värdesätter särskilt följande för dig som söker tjänsten:
• erfarenhet från event eller marknadsföringsarbete.
• säljerfarenhet och kunskap om budget och nyckeltal.
• sponsring eller CSR arbete.
• kunskap om ideella sektorn i allmänhet och Norrköpings föreningsliv i synnerhet.

Tjänsten är förlagd till kansliet på Norra Promenaden 108, men rörlighet runt Norrköping kommer att krävas, vilket innebär att körkort och tillgång till bil är ett krav i ditt arbete. Segway Norrköping har lokalen i Folkparkens närhet. Tillträde snarast efter överenskommelse. Tjänsten är på heltid, tillsvidare och provanställning tillämpas. Arbetstidsmodellen är målstyrd arbetstid.

Verkar det som en intressant utmaning? Skicka in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar dina tre huvudkvaliteter kopplat till vad denna tjänst kräver.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10/2 2019 via e-post
rekrytering@kfum-norrkoping.se

För frågor om tjänsten kontakta:
Verksamhetschef
Carl Bäckström, 072-99 210 51, carl@kfum-norrkoping.se

Ordförande lokala Unionen-klubben
Nettan Wiström, 072-99 210 58, nettan.wistrom@kfum-norrkoping.se