Kallelsen till årsmöte del 1 och 2 den 30/9

Genomförs på Strömvillan kl 18,00. Anmälan till niclas@kfum-norrkoping.se senast den 22/9. Handlingar tillgängliga 9/9

Beslutet om att skjuta på årsmötet togs redan tidigare under våren då pandemin utvecklades. Situationen försvårade för sektioner att träffas och där till årsmöten att genomföras fysiskt. Som en konsekvens av flyttade möten till den 30/9 kl 18.00 på Strömvillan, måste alla sektioner för att uppfylla mandatbeskrivningarna genomföra sektionsårsmöte och skicka in gällande handlingar till kansliet senast den 31/8. Vi rekommenderar er att förlägga era möte i Folkparken kombinerat med någon aktivitet eller i trädgården på Strömvillan. Ni kan också välja att träffas i samlingssalen på Strömvillan eller annan plats.

Dokument till årsmötet publicerat 9/9 2020 – Klicka här

Uppdateringar handlingar

200909 – Filer publicerade (Verksamhetsberättelse ej komplett)

Se tidigare inlägg ang. del 1. http://kfum.me/kallelse-till-arsmote-del-1-kfum-norrkoping-2020/