Inbjudan till ledarutbildningen Williams

Östgötaregionen inbjuder till utbildningen lördag 7/9 på Breviks lägergård.