Fonder och Stipendier

Fonder och Stipendier

Fonder och Stipendier

Här kan du läsa om några stipendier och fonder som är viktiga för KFUM Norrköping.

Janne Sjögrens Minnesfond

Janne Sjögrens Minnesfond hanteras av hans familj tillsammans med KFUM Norrköping och ligger många KFUM:are varmt om hjärtat då Janne var en stark kraft inom KFUM Norrköping.

Fonden har till uppgift att främja unga ledare inom föreningslivet som utfört extra ordinära insatser. Första stipendiet kommer att delas ut den 20:e september 2017 och kommer därefter delas ut årligen till minne av Janne Sjögren som hastigt avled den 15:e oktober 2016.

Ansökan tas emot löpande under året och skickas till christoffer@hsgroup.se. Stipendiaten får vara max 35 år gammal. I ansökan bör du få med:
• Beskrivning av personen
• Beskrivning av personens insats för föreningslivet
• Kontaktuppgifter

Vill du bidra till Janne Sjögrens Minnesfond? Sätt in valfritt belopp på BG 5154-7248.


Läs mer här ➜

Stellan Palms Rehabiliteringsfond

Stellan Palms gåva till KFUM Norrköping, som också är förvaltare, ska användas för att bistå ungdomar som på grund av missbruk, brottslighet eller annat, behöver stöd för att återföras till samhället.

Fonden har ingen utdelningsperiod utan kan ansökas till, och delas ut vid behov. Ansökan prövas av KFUM Norrköpings ekonomiutskott, som också beslutar kring fondens förvaltning i övrig.

Axels Fond

Axels Fond delas ut i form av ett stipendie som ska användas för resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder där KFUK-KFUM bedriver arbete samt även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.
Stipendier delas ut till föreningens medlemmar i KFUM Norrköping som varit medlemmar under minst ett år. Stipendiet delas ut till max åtta ansökningar varje år, och till en sammanlagd summa på max 15 000 kronor.

Ansökan görs personligen och inlämnas/skickas till kansliet före genomförd resa, och ansökningar kan göras till 15 april och 15 oktober.
Redogörelse från resan ska lämnas in efter genomförd resa senast månaden efter hemkomsten.

Fonden förvaltas av en kommitté bestående av tre förtroendevalda utsedda av KFUM Norrköpings styrelse. Kommittén föreslår stipendiekandidater till styrelsen, som sedan beslutar.

Nicke Grönlunds ledarstipendium

Nicke Grönlunds ledarstipendium förvaltas av KFUM Östgötaregionen.

Stipendiet delas ut för att uppmuntra enskilda ledare och för att ekonomiskt stötta deras personliga utveckling, och delades ut första gången 1998.

Man kan som enskild medlem eller sektion nominera en ledare som man vill lyfta, uppmuntra eller hylla till stipendiet.

Nominering skickas in till Östgötaregionen med motivering varför just denna ledare skulle vara förtjänt av stipendiet. Skicka nomineringen senast 12 februari. Stipendiet delas ut årligen i samband med KFUM Östgötaregionens årsmöte i mars.

Hyres/lokal-bidrag sektioner

Kriterier för att få hyres/lokal-bidrag:

1. Sektion i föreningen.
2. Ska följa ”Mandatbeskrivningen för Sektioner”
3. Bedriva riktad ungdomsverksamhet (minst 10 deltagare ska vara <26 år och ha närvaro registrerad i
föreningens medlemshanteringssystem vid minst åtta tillfällen under föregående år).
4. Verksamheten kan inte bedrivas i föreningens befintliga hyresfria lokaler.
5. Ha en kostnad för lokal eller planhyra.
6. Ett hyreskontrakt över termin eller år.

Bidragsersättning

Max 50% av totala hyreskostnaden
Hyreskostnad är = Kallhyra + drift (el, vatten, värme, etc)

Fördelning av budgeterad summa för hyresbidrag

1/4 –Grundbidrag till sektionersom faller inom kriterier.
2/4 -Antal <26år (beräknas på antal som betalt betalt medelmsavgift till föreningen och verksamhetsavgift till sektion)
1/4 -Antal totala medlemmar. (beräknas på antal som betalt medelmsavgift till föreningen och verksamhetsavgift till sektion)

Bidraget ansöks till Styrelsen årligen, senast 30 april. Beslutas på styrelsemöte maj.