Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping
möte den 28 februari 2018 på kansliet.

Kåseri

Denna gång väljer jag att lyfta fram att vi i styrelsen kallat till ett extra årsmöte den 25 april på Strömvillan. Varför undrar ni? Tanken är att dela upp årsmötet i två delar, en på våren då vi fattar beslut om det ska gälla framåt såsom verksamhetsplan, budget och val och del 2 på hösten som nu, där vi beslutar om det som varit, verksamhetsplan, bokslut och ansvarsfrihet.

På så sätt kan den valda styrelsen påbörja arbetet enligt verksamhetsplanen direkt på verksamhetsåret och inte 5 månader in i verksamhetsåret som idag. Det tror vi kommer att göra det möjligt att göra mer utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet fattar beslut om.

Vi har också påbörjat en dialog med Norrköpings kommun om att vi vill vara en aktör i det nya området som ska byggas upp på Butängen när nya resecentrum och Ostlänken börjas byggas, efter 2023. Det kan handla om sporthall och föreningshus, men även andra lokaler och utomhusytor. Kommunen undrade också om vi i väntan på detta projekt är intresserade av att vara med i något hallprojekt i exempelvis Hageby, Navestad eller Klockartorpet. Spontant är vi positiva till detta men vill naturligtvis fortsätta att diskutera förutsättningarna för detta med kommunen.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att vi ska bli mer av EN förening och där har vi en del att göra tillsammans. Det handlar dels om att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma arrangemang såsom Valborg och sommaren i Folkparken (som också är en bra intäktskälla), våra medlems-och ledarutbildningar där vi behöver få fler personer från fler sektioner än idag som anmäler sig men även att komma på våra gemensamma ledararrangemang som exempelvis julbordet. Som ett led i detta har jag börjat med ordförandefrukost, där jag bjuder in alla ordföranden till frukost 2 gånger per termin för att kunna diskutera olika frågor under lättsamma former.

Detta var lite om vad som är på gång just nu, så närmast hoppas jag att så många som möjligt kommer på det extra årsmötet och är med och styr och formar föreningens framtid.

Magnus Toresand
ordforande@kfum-norrkoping.se