Dags att söka stipendium ur Axels Fond

Axels Fond delas ut i form av ett stipendium som ska användas för resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder där KFUK-KFUM bedriver arbete samt även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.
Stipendier delas ut till föreningens medlemmar i KFUM Norrköping som varit medlemmar under minst ett år. Stipendiet delas ut till max åtta ansökningar varje år, och till en sammanlagd summa på max 15 000 kronor.

Ansökan görs personligen och inlämnas/skickas till kansliet före genomförd resa, och ansökningar kan göras till 15 april och 15 oktober.
Redogörelse från resan ska lämnas in efter genomförd resa senast månaden efter hemkomsten.

Fonden förvaltas av en kommitté bestående av tre förtroendevalda utsedda av KFUM Norrköpings styrelse. Kommittén föreslår stipendiekandidater till styrelsen, som sedan beslutar.