Frisbee-SM 2021

Frisbee-SM i Allround 5-8 augusti

Ännu en gång är KFUM Norrköping med dess Frisbee klubb med och arrangerar Frisbee-SM i Allround, kom och heja fram våra lokala förmågor och se hur eliten kämpar om medaljerna i de 7 olika grenarna som kommer att hålla på under 4 fartfyllda dagar.

 

Sommarbrev från KFUM Norrköping

Nu är sommaren här och äntligen säger nog de flesta. Förra sommaren visste vi inte riktigt vad som väntade men jag tror många av oss såg fram emot en lugn sommar och att pandemin kanske snart skulle vara över.

ROM 12-14/11 i Uppsala

Hej på er!

Den 12-14/11 är det dags för KFUM-rörelsens högsta beslutande organ, ROM. På föregående ROM 2019 i Örebro var vi en stor delegation från KFUM Norrköping med 15 ombud. Naturligtvis tänker vi att vi är minst lika många denna gång.

Nyhetsbrev från KFUM Norrköping

Nu är snart ett verksamhetsår till ända.

Det måste nog vara ett av de märkligaste och mest utmanande år föreningen haft i sin långa historia, både för ideella och personalen. Pandemin har satt djupa spår, både i verksamheten och i ekonomin och kommer så att göra även kommande verksamhetsår, även om vi har turen att vara bättre rustade än många andra föreningar.

Årsmöte del 1 den 28 april 2021

Handlingar och dagordning till föreningens årsmöte del 1.

Årsmötet våren 2021 kommer att genomföras digitalt.
Därför önskar vi att du anmäler ditt deltagande till kansliet@kfum-norrkoping.se så att vi lättare kan planera mötet utifrån antalet deltagare.
Gör din anmälan i så god tid som möjligt.

Dags att söka stipendium ur Axels Fond

Axels Fond delas ut i form av ett stipendium som ska användas för resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder där KFUK-KFUM bedriver arbete samt även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.
Stipendier delas ut till föreningens medlemmar i KFUM Norrköping som varit medlemmar under minst ett år. Stipendiet delas ut till max åtta ansökningar varje år, och till en sammanlagd summa på max 15 000 kronor.

Ny hemsida

Arbete pågår för att iordningställa ny hemsida, som vi snart hoppas kunna presentera.