Nyhetsbrev från KFUM Norrköping

Nu är snart ett verksamhetsår till ända.

Det måste nog vara ett av de märkligaste och mest utmanande år föreningen haft i sin långa historia, både för ideella och personalen. Pandemin har satt djupa spår, både i verksamheten och i ekonomin och kommer så att göra även kommande verksamhetsår, även om vi har turen att vara bättre rustade än många andra föreningar.

Årsmöte del 1 den 28 april 2021

Handlingar och dagordning till föreningens årsmöte del 1.

Årsmötet våren 2021 kommer att genomföras digitalt.
Därför önskar vi att du anmäler ditt deltagande till kansliet@kfum-norrkoping.se så att vi lättare kan planera mötet utifrån antalet deltagare.
Gör din anmälan i så god tid som möjligt.

Dags att söka stipendium ur Axels Fond

Axels Fond delas ut i form av ett stipendium som ska användas för resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder där KFUK-KFUM bedriver arbete samt även i länder där KFUK-KFUM bedriver arbete men kanske saknar förening på plats.
Stipendier delas ut till föreningens medlemmar i KFUM Norrköping som varit medlemmar under minst ett år. Stipendiet delas ut till max åtta ansökningar varje år, och till en sammanlagd summa på max 15 000 kronor.

Ny hemsida

Arbete pågår för att iordningställa ny hemsida, som vi snart hoppas kunna presentera.

Kansliet fortsatt stängt

Med anledning av Pandemin och rekommendationerna från regering/FHM, har vi fortsatt stängt på kansliet. Vi uppdaterar när nya besked kommer.

De flesta i personalen jobbar hemifrån och E-post kollas av dagligen. 8.00-15.00 går det även bra att ringa oss.

Vaccineringen mot Corona är ju igång och vi håller både tummar och tår för att det kommer göra stor skillnad. Alla vill vi ju komma igång med aktiviteter igen och självklart längtar vi alla efter att få träffa våra nära och kära igen.

INTUS-Packen öppnar 8 februari

Med anledning av Pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Covid-19, så har Packen haft stängt en längre tid. Nu planerar vi att öppna igen v 6. Det innebär precis som tidigare: Måndagar 17.00-19.00 och tisdagar 10.00-12.00. Håll koll på hemsida och facebook, där vi uppdaterar när förändringar sker.