Nyhetsbrev februari 2023

09 februari 2023

Nytt år och redan är det mycket som händer i föreningen och alla sektioner! Vi ser fram emot ett 2023 med roliga möten, spännande projekt, utveckling av våra verksamheter och härligt engagemang. 

I nyhetsbrevet samlar vi det som händer i föreningen den närmaste tiden, tips om utbildningar, information från styrelsen och mycket mer. Utskicket görs till alla ledare, med önskan om att ni förmedlar relevant information vidare till medlemmarna i era sektioner. 

Har ni något ni vill få med i nästa utskick? Kontakta kansliet!


ÅRSMÖTE DEL 1

26 april 2023, kl. 18.00 hålls föreningens årsmöte del 1, i Idrottens hus, Wilhelm Wibergs gata 170.

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar? Maila valberedningen@kfum-norrkoping.se.

 

STRATEGIKONFERENSEN 4 MARS

Välkomna på föreningens årliga Strategikonferens! Detta är föreningens forum att säga sitt, arbeta fram strategier till kommande årsmöte och verksamhetsår. Här har Ni alla möjligheten att säga vad Ni tycker och även få med det i de strategier vi kommer fram till inför årsmötet. Läs mer om Strategikonferensen.

Anmälan görs senast 24 februari till kansliet@kfum-norrkoping.se.

 

KFUM-DAGARNA 15-16 APRIL

KFUM-dagarna arrangeras på Breviks lägergård och riktar sig till alla aktiva i våra idrottssektioner som är mellan 10 och 18 år, samt deras ledare.

Dagarna kommer att fyllas med utbildningar för ledarna och en massa roliga aktiviteter för alla deltagare. Tanken är att vi ska komma samman som förening, över sektionsgränserna, ha roligt tillsammans och lära av varandra. Läs mer om KFUM-dagarna och hur du anmäler dig. (Begränsat antal platser, först till kvarn.)

 

SPORTLOVSKUL

Sportlovskul anordnas i Ektorpshallen onsdagen den 22 februari kl. 10-15. Här har alla KFUM:s sektioner chans att visa upp sin verksamhet för sportlovslediga barn som kommer på besök. Tidigare har vi haft upp emot 1000 besökare. Kontakta Micke om ni vill vara med: michael.hoggren@kfum-norrkoping.se.

 

HALLTIDER 2023/2024

Redan nu är det dags att börja planera halltider inför säsongen 2023/2024, både vad gäller KFUM-hallen och kommunens idrottshallar. Vi tar kontakt med er sektioner för att höra hur ni tänker och vilka önskemål ni har.

 

JÄMLIKHETSCOACHEN

Under 2023 ska vi som förening bli bättre på och jobba mer aktivt med jämlikhetsfrågor och anti-rasism. Genom projektet Jämlikhetscoachen ska vi bli en mer inkluderande förening som även i praktiken är till för alla.

 

YOUTH IN POWER

Vi har tillsammans med KFUM Kristinehamn blivit utvalda att delta i KFUM Sveriges projekt Youth In Power. Genom utbyte såväl nationellt som internationellt får vi möjlighet att skapa aktiviteter och mötesplatser för unga i vår förening och i Norrköping i stort. Projektet drivs av unga engagerade i föreningen och är öppet för alla unga medlemmar!

 

INFO FRÅN STYRELSEN

Under styrelsemötet har vi tagit upp olika beslut gällande 2023.

På grund av våra utmaningar med en tuff ekonomi ser vi över flera av våra kostnadsposter. Gällande fordon kommer KFUM-bussen avyttras på grund av att den används för lite. Vi kommer försöka ta fram ett bra hyresalternativ hos en bil-uthyrare som ersättning.

För framtida aktiviteter har vi tagit fram projektmallar (projektplan, kalkyl/budet och en tids-och aktivitetsplan) som ska vara underlag till beslut – genomförande – utvärdering. Vid framtida planer till aktiviteter behövs tydliga beslut för hur det ska ske och om det ska genomföras.

Med den reducerande personalstyrkan och en ökad ideellt engagemang måste ansvarsfördelningen bli tydligare. Det har skapats ett underlag som beskriver om det är styrelse/arbetsgrupp eller personalgrupp som är ansvariga för genomförandet av aktiviteten.

Slutligen beslutades att strukturera och säkerställa avtal, policys, rutiner etc. för hela föreningen generellt.

/Husse ”Social-Medie-general”