Författar Arkiv

Sommarbrev från KFUM Norrköping

Nu är sommaren här och äntligen säger nog de flesta. Förra sommaren visste vi inte riktigt vad som väntade men jag tror många av oss såg fram emot en lugn sommar och att pandemin kanske snart skulle vara över.

ROM 12-14/11 i Uppsala

Hej på er!

Den 12-14/11 är det dags för KFUM-rörelsens högsta beslutande organ, ROM. På föregående ROM 2019 i Örebro var vi en stor delegation från KFUM Norrköping med 15 ombud. Naturligtvis tänker vi att vi är minst lika många denna gång.

Nyhetsbrev från KFUM Norrköping

Nu är snart ett verksamhetsår till ända.

Det måste nog vara ett av de märkligaste och mest utmanande år föreningen haft i sin långa historia, både för ideella och personalen. Pandemin har satt djupa spår, både i verksamheten och i ekonomin och kommer så att göra även kommande verksamhetsår, även om vi har turen att vara bättre rustade än många andra föreningar.

Årsmöte del 1 den 28 april 2021

Handlingar och dagordning till föreningens årsmöte del 1.

Årsmötet våren 2021 kommer att genomföras digitalt.
Därför önskar vi att du anmäler ditt deltagande till kansliet@kfum-norrkoping.se så att vi lättare kan planera mötet utifrån antalet deltagare.
Gör din anmälan i så god tid som möjligt.