Tropikföreningen ALBA

Tropikföreningen ALBA

Projekt

Här kan du läsa om olika former av bevarande projekt som vi i ALBA stöttar och stöttat genom åren.

2016-17 Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid.

De bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.
Nordens Ark är en djurpark som är öppet året runt.

De arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever.
I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

Sedan millennieskiftet har omkring 300 däggdjur och fåglar födda på Nordens Ark satts ut i naturen, bland annat utter i Holland, europeisk vildkatt i Tyskland och lodjur i Polen.
Vi har förstärkt svenska populationer med över 175 pilgrimsfalkar och cirka 10 000 groddjur.

2015-16 Kalinga Centre for Rainforest Ecology

Var och en av oss på Kalinga Centrum för Rainforest ekologi har gått igenom denna själ-cykel och tror att om folk införs och befogenhet på ett rätt sätt att agera för vår miljö de kommer att bli den förändring som vi är i behov av idag. Interagera och samarbeta med de bästa talangerna från respektive områden garanterar utbyte av kunskap, som utgör kärnan aspekt av varje pedagogisk verkstad och lägret vid KCRE.

2014-15 Uganda Reptile Village

Deras uppdrag:

Att rädda och rehabilitera skadade reptiler, bevara och utbilda allmänheten i Uganda och alla andra berörda parter om reptiler.

Många människor är ovetande om reptilers vikt för en hållbar natur, och miljön i stort.

Ett stort problem är rädslan och okunskap för reptiler, människor stöter på t ex ormar och bara letar efter
enklaste sättet att döda dem.

Om det inte vidtas åtgärder för att ändra denna attityd så kommer snart alla ormar vara utdöda.

Det var detta som ledde till födelsen av Uganda Reptile Village.

Uganda Reptile Village grundades 2002 av Kazibwe Yasin och en kollega som delade hans idéer om vikten av att bevara reptil och miljön.