Skip to content
Sök

Om
Tropikföreningen ALBA

Tropiksektionen ALBA har funnits i olika skepnader i över 45 år. Sektionen har varit mer eller mindre aktiv under dessa år. Under stora delar av tiden har sektionen drivit ett eget Tropikhus för att under andra perioder vara en förening som bygger sin verksamhet runt föreningskvällar, resor och studeibesök.

 • 1964 – Sektionen startar i Folkets Park i Norrköping i och med arrangemanget av Världsutställningen NU-64 i Norrköping. Då handlade det mycket om tamfåglar och andra djur som kunde beskådas i Folkets Parks djurhägn.
 • Sektionen fick namnet Burfågelsällskapet ARA då verksamhetens inriktning gick över till mer exotiska fåglar och ett fågelhus byggdes i Folkets Park.
 • Norrköpings Troparium var nästa namn på sektionen och djurhuset då även reptiler kom in i verksamheten.
 • Norrköpings Troparium lades ner under 80-talet och sektionen fortsatte med föreningskvällar och möten.
  På helgerna lades mycket tid på att åka ut till Kolmårdens Tropikhus (numera Kolmårdens Tropicarium) där sektionens medlemmar hjälpte till med skötsel och matning av djuren, och även en del inredningsarbeten. Sektionen bytte då namn till Tropiksektionen ALBA.
 • Tropiksektionen ALBA var på den tiden en del av 4Hs verksamhet.
  Under tiden som sektionen ingick i 4H anställde 4H en föreningskonsulent vid namn Yener Eraybar.
  Han bytte sedermera arbete till Fritidsgårdsföreståndare på Fritidsgården Strömvillan, en del av KFUM Norrköpings verksamhet.
 • Yener drog då med oss till Strömvillan och KFUM Norrköping.
  På Strömvillan började vi då inreda en vind där vi skulle kunna hålla en del djur, framförallt papegojor. Men vi hann aldrig klart då KFUM gjorde ett avtal med kommunen och renoverade hela Strömvillan.
  Vi fortsatte då vårt arbete i två andra rum på bottenplan.
  Där fick vi till burar för både papegojor och reptiler.