Skip to content
Sök

Välkommen till KFUM Norrköping
Empowering Young People

Nyheter

 • Kåseri mars-april

  Kategori:Föreningen

  Kategori:Kåseri

  Kategori:Nyheter

  23 april 2022

  Kåseri Mars-april 2022 23 april Från KFUM Norrköpings styrelsemöte 31 mars och framåt Nedan följer en uppdatering för mars och april i KFUM Norrköping.

  Läs mer om mars och april
 • Årsmöte del 1 2022

  Kategori:Föreningen

  Kategori:Nyheter

  11 april 2022

  Välkommen till KFUM Norrköpings årsmöte 2022 del 1 den 27 april 2022 på Strömvillan. Del 1 som genomförs i april månad, där alla framåtriktade beslut tas, såsom verksamhetsplan, budget samt val. Mer info om årsmötet hittar du här. Varmt välkomna önskar styrelsen!

  Föreningens årsmöte 2022
 • Axels fond

  Kategori:Föreningen

  21 mars 2022

  Nu är det dags att söka stipendium ur Axels fond. Din personliga stipendieansökan skall vara kommittén tillhanda senast den 15 april. Du ska ha varit medlem i KFUM Norrköping minst 1 (ett) år och stipendiet skall användas av dig personligen för en resa och utbyte med KFUK-KFUM-föreningar i andra länder, även i länder där KFUK-KFUM […]

  Läs mer

Verksamheter

Empowering Young People

KFUM Norrköping driver många olika verksamheter på många olika sätt. Våra sektioner är ideellt drivna och fungerar tack vare våra medlemmars enorma engagemang. Utöver våra sektioner driver vi också en rad andra verksamheter, vissa i form av stiftelse, bolag eller kommunsamarbeten, men alla med vår starka värdegrund och vision i fokus.

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Engagera dig!

KFUM Norrköping är en ideell icke-vinstdrivande ungdoms- och kvinnorättsorganisation som sätter unga i fokus. Föreningen samlar genom 15 sektioner över 1000 medlemmar i Norrköping. Vi möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen.

Det görs bl.a. genom idrott, dans, lägergårdar, fritidsgård, scouting, reptiler, parkverksamhet, läger och mycket mer! KFUM Norrköping är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

KFUM Norrköping leds av en huvudstyrelse med utskott och arbetsgrupper. Våra verksamhetssektioner har egna sektionsstyrelser och svarar för sin budget i verksamheten, men vi är en organisation med ett medlemskap oavsett vilken verksamhet en är engagerad i.

KFUM UKRAINAHJÄLPEN PÅ BREVIK

KFUM vill ge mammor och barn som flyr Ukraina en meningsfull plats i Norrköping.

Tusentals mammor och barn flyr idag Ukraina och letar boende, mat och säkerhet. Det är kallt och svårt att veta vart och hur man ta sig till säkerhet om man inte har kontakter i närområdet.

Vi uppdateras dagligen av läget i Ukraina, framför allt genom KFUM Europa och Rädda Barnen.

Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa mer!