Skip to content
Sök

Välkommen till KFUM Norrköping
Empowering Young People

Verksamheter

Empowering Young People

KFUM Norrköping driver många olika verksamheter på många olika sätt. Våra sektioner är ideellt drivna och fungerar tack vare våra medlemmars enorma engagemang. Utöver våra sektioner driver vi också en rad andra verksamheter, vissa i form av stiftelse, bolag eller kommunsamarbeten, men alla med vår starka värdegrund och vision i fokus.

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Engagera dig!

KFUM Norrköping är en ideell icke-vinstdrivande ungdoms- och kvinnorättsorganisation som sätter unga i fokus. KFUM Norrköping samlar genom 15 sektioner över 1000 medlemmar i Norrköping. KFUM Norrköping möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen.

Det görs bl.a. genom idrott, dans, lägergårdar, fritidsgård, scouting, reptiler, parkverksamhet, läger och mycket mer! KFUM Norrköping är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

KFUM Norrköping leds av en huvudstyrelse med utskott och arbetsgrupper. Våra verksamhetssektioner har egna sektionsstyrelser och svarar för sin budget i verksamheten, men KFUM Norrköping är en organisation med ett medlemskap.

Nyheter

 • På G i oktober 2021

  Kategori:Nyheter

  08 oktober 2021

    Kalla det nyhetsbrev, sammanställning eller en på G i föreningen… Med oregelbundna mellanrum vill vi försöka sammanställa det som kan vara intressant för medlemmar och andra intresserade att läsa om föreningen.

  På G oktober 2021
 • Förortssnuten – Hanif Azizi

  Kategori:Nyheter

  06 oktober 2021

  Söndag den 24 oktober välkomnar vi alla medlemmar på föreläsning med Förortssnuten – Hanif Azizi. Föranmälan krävs. Föreläsningen är en del av KFUM Norrköpings utbildningsvecka, läsa här. Hanif Azizi växer upp på en militärbas i Iraks öken. Hans föräldrar är krigare för den iranska rebellrörelsen Folkets Mujahedin och kampen mot Khomeini genomsyrar hela tillvaron.

  Läs mer!
 • Utbildningsvecka kostnadsfritt för alla medlemmar

  Kategori:Nyheter

  06 oktober 2021

  KFUM Norrköping tillsammans med SENSUS och RF-SISU bjuder in alla medlemmar. Vecka 42 (18-24 oktober) kommer att fyllas med teoretiska och praktiska utbildningar. Alla utbildningar är kostandfria för medlemmar i KFUM Norrköping. Vid varje utbildningstillfälle kommer vi att bjuda på mat och fika! Det blir inspirationsföreläsningar, ledarskap, HLR, effektiva möten, HBTQI, psykisk ohälsa, fysträning, kost, […]

  Läs om utbildningsveckan!