Styrelser och Utskott

Styrelser och Utskott

Styrelse och utskott

Näst efter årsmötet så är styrelsen KFUM Norrköpings högsta styrande och beslutande organ. Under styrelsen arbetar ett antal utskott som jobbar med specifika frågor.

 • Styrelsen

  Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet, personal och ekonomi.

  Består av:
  Magnus Toresand, Ordförande
  Bengt Ydebäck, Vice Ordförande
  Jan Winnfors, Ledamot med inriktning på ekonomi
  Gustav Ebenå, Ledamot
  Susanne Ekman, Ledamot

 • Verksamhetsutskottet

  Verksamhetsutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens verksamhet. Med verksamhet menas här den primära verksamhet som bedrivs i föreningens sektioner (eller liknande grupperingar) och som riktar sig till föreningens medlemmar eller besökare i öppen verksamhet.

  Utskottet representerar och för verksamhetsgrenarnas talan gentemot huvudstyrelsen och andra utskott, och fungerar därigenom som verksamhetsgrenarnas demokratiska forum. Verksamhetsutskottet är till för att stötta de olika verksamheterna och driva frågor som är viktiga för dem.

  VU leds av Melina Karlsson
  Ledamöter är en representant från varje sektion.

 • Ekonomiutskottet

  EU är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens strategiska ekonomiska frågor. EU jobbar fram ekonomiska policies och behandlar ekonomiska ärenden som uppkommer.

  Består av:
  Jan Winnfors, Ordförande
  Bengt Ydebäck
  Göran Karlsson
  Eddie Brown
  Carl Bäckström
  Anders Lidstedt

 • Personalutskottet

  PU är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syfte att arbeta med frågor som rör föreningens personal. PU diskuterar bland annat rekryteringar, arbetsrättsliga frågor och personalens arbetssituation.

  Består av:
  Bengt Ydebäck
  Anders Lidstedt
  Carl Bäckström
  Gustav Ebenå

 • Kommunikationsutskottet

  Kommunikationsutskottet är ett utskott underställt KFUM Norrköpings huvudstyrelse med syftet att arbeta med frågor som rör föreningens kommunikation och profilering.

  Består av:
  Susanne Ekman, Ordförande
  Adam Westerholm
  Michael Höggren
  Helén Luks Andersson
  Carl Bäckström
  Ulrika Karlsson

Telefon: 011-10 61 55
Epost: kansliet@kfum-norrkoping.se
Besöksadress Norra Promenaden 108,
602 18 Norrköping