Rapport från föreningens årsmöte del 1 2019

Då var årsmötet del 1 2019 avklarat och undertecknade får tacka för förtroendet. Och att det är undertecknade som tackar är ett nytt kapitel i föreningens historia, då vi nu har ett delat ordförandeskap i föreningen, där en ska vara man och en kvinna. Detta är ett steg i att förtydliga vår KFUK-del i föreningen, som vi vill lyfta fram mer i vårt arbete.

Vad för besluts togs på årsmötet, förutom ett delat ordförandeskap? Den stora delen är naturligtvis verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året och det vi vill lyfta lite extra är ett par saker.

Vi har sedan drygt ett år jobbat tillsammans med Breviksstiftelsens styrelse med att få till en gemensam personalorganisation. Detta arbete har vi som mål att komma i land med under detta verksamhetsår. Vartefter arbetet fortskrider så kommer vi att komma med information vad det innebär i praktiken.

Vi har också beslutat att satsa ordentligt på utbildning, både för alla medlemmar och våra ledare. Då menas grundutbildning om KFUM och ledarutbildning. Målet är att 20% av våra medlemmar och ledare ska utbildas under året, så här behöver vi alla hjälpas åt.

Vi kommer att fortsätta med att jobba mot att ALLA upplever att vi är EN förening med många olika verksamheter. Det gör vi bl.a. genom de olika gemensamma arrangemang vi ordnar där hela föreningen kan delta såsom sportlovskul, ”Vår dag”, ledarevenemang, julbord m.fl. Sen har vi vår Folkpark att samlas omkring med valborgsfirande, midsommarfirande och sommarverksamheten där det finns möjlighet för sektionerna att både jobba och att visa upp sin verksamhet. I arbetet med att synas som en förening så har vi jobbat med och kommer att fortsätta jobba med den grafiska profilen och som en följd av detta finns nu gemensamma profilkläder att beställa för alla verksamheter. Gå in på hemsidan och kolla och beställ till era verksamheter, så det syns att ni representerar KFUM Norrköping.

VerksamhetsUtskottet (VU) fortsätter att satsa på sin nya inriktning med mer inspiration och föreläsningar.

Föreningen fortsätter att satsa på vårt bolag, där vi nu breddat äventyrsgolfen genom att köpa in en Segwayverksamhet till bolaget. Det blir ett bra komplement till vår verksamhet i Folkparken och som kommer att utvecklas under året. Gå in och läs mer på hemsidan.

Det var lite om vad som beslutades på årsmötet

Bim och Magnus

 

En stadgeändring i Ordförandeskap gjordes och där framgår nu att vi ska ha en man och en kvinna på ordförandeposter:
Magnus Toresand omvaldes på 1 år och Britt-Marie ”Bim” Hallberg nyvaldes på 1 år.

Lisa Larnemark Schultzberg och Peter Warma har tillkommit som ledamöter på 2 år. För övrigt ser styrelsen ut som förut, ingen har avgått.

Enligt stadgeändring ska nu Valberedningen bestå av fem ledamöter valda av årsmötet och där finns en plats vakant.

På mötet beslutades också bl.a. att medlemsavgiften ska vara oförändrad på 100:-/person.

Under det kommande verksamhetsåret skall formerna och planeringen av ett ledarvårdsprogram utarbetas, för ideella och anställda.

Genom den nya tjänsten som Marknads- och eventansvarig ska nytillsatta Anna Jansson på den posten jobba med vårt utbud av event, reklamförsäljning, marknadsföring etc.

Helén, kansliet

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02